Provozujeme expozici Imaginárium břidlice


Samoobslužná expozice

I M A G I N Á R I U M   B Ř I D L I C E 

OTEVŘENO OD 14. 5. 2022

Otevírací doba:

Od 1. dubna do 30. září každý den

od 09:00 do 18:00 hod.

Vstupné: 

2 osoby 40,- Kč

4 osoby 80,- Kč

6 osob 120,- Kč

8 osob 160,- Kč

10 osob 200,- Kč


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky