O nás

Radost z akce je naší motivací

Obr.: Karel Skopal - hrazení jámy je nutné neustále kontrolovat a udržovat. 

V roce 1987 nadšený potápěč Roman Kudela založil v Třinci potápěčský klub Scuba Sea Wing Club Třinec, stal se jeho předsedou, kterým zůstal do dnešní doby. V průběhu let se činnost klubu potápěčů zdokonalovala a více směřovala k jeskynnímu, technickému a důlnímu potápění. V klubu bylo vyškoleno a vycvičeno mnoho potápěčů, z nichž mnozí vytrvali do dnešní doby a provozují potápění na vysoké technické úrovni. V roce 2010 se Roman Kudela setkává s Lumírem Moučkou v rámci spolupráce při potápěčském projektu. O několik let později přemýšlí nad novým projektem spojení historie, archeologie a potápění. V roce 2014 za tímto účelem oslovuje Lumíra Moučku s cílem založit nový spolek.

Vzájemnou spoluprací se jim daří oslovit další nadšence se zájmem o tématiku potápění, historii hornictví a stará důlní díla, především ve spojitosti s Nízkým Jeseníkem a lokalitami po těžbě břidlice. V roce 2015 pánové Roman Kudela, Lumír Moučka, Petr Strohlam a Martin Kučera zakládají a registrují spolek Jezerní důl z.s. Spolek od začátku úzce spolupracuje se spolkem potápěčů Scuba Sea Wing Club Třinec, P.Z.S., Muzeem břidlice, městem Budišov nad Budišovkou a dalšími spolky, subjekty a nadšenci.

V roce 2016 spolek přibírá dalšího aktivního člena Karla Skopala, který se ve spolku Jezerní důl stává zodpovědnou osobou za hornickou činnost. Spolek Jezerní důl z.s. téhož roku získává oprávnění k hornické činnosti a zanedlouho, v katastru města Budišov nad Budišovkou, osvojuje starý břidlicový hlubinný důl "Čermná A" zvaný "Rodriguézův hrob". Současně probíhá ve spolupráci s potápěči mnoho průzkumných akcí, které vyúsťují v záchranu vzácných důlních historických předmětů. Zachráněné předměty, němé svědky historické těžby břidlice, spolek po nezbytném restaurování a konzervaci věnuje Muzeu břidlice v Budišově nad Budišovkou. S městem později navazuje partnerskou spolupráci, která se nadále rozvíjí.

V roce 2021 spolek Jezerní důl přebírá od města Vítkova malou nefunkční expozici Imaginárium břidlice v Mokřínkách a připravuje ji k znovuotevření a provozu. 

Obecné cíle spolku:

  • Ochrana geodiverzity jako dědictví neživé přírody, která zásadně ovlivňuje přítomnost různých společenstev.
  • Podpora rozvoje geoturistiky, ekoturistiky, vodní turistiky, sportovní a výcvikové činnosti a venkovské turistiky.
  • Organizování a pořádání geoturistických, sportovních, výcvikových a volnočasových aktivit.
  • Organizování a pořádání seminářů, přednášek, konferencí, exkurzí a výcviku speciálních dovedností.
  • Podpora vzdělávání a vědeckého výzkumu v oblasti věd o Zemi.
  • Podpora rozvoje využití moderních geoinformačních technologií.
  • Informační, poradenská, propagační a popularizační činnost o výše uvedených hodnotách území.
  • Spolupráce s veřejnými a státními organizacemi, obcemi, soukromými subjekty, univerzitami, výzkumnými ústavy a jednotlivci.
  • Mezinárodní spolupráce s organizacemi, které se zabývají ochranou geologického, přírodního a kulturního dědictví, provozováním záchranářské a jiné činnosti.
  • Návrh a realizace naučných stezek a jiných tematických projektových záměrů.
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky