Reference

přehled naší činnosti

Údržba hrazení jámy "Čermná A"

O získanou perlu mezi opuštěnými hlubinnými doly je nutné se starat. S pocitem dobře vykonané práce se domů vždy vracejí unavení zapálení nadšenci. Celý víkend pracovali v přírodě, opravovali a zajišťovali bezpečnostní hrazení ohlubně Rodrigézova hrobu. Práci je nutné dokončit bez ohledu na počasí. Každá ruka je dobrá. 

Vyzdvižení a restaurování výklopného vozíku
Svobodné Heřmanice

Již v roce 1979 se zakladatel Jezerního dolu z.s. Roman Kudela potápěl ve starém břidlicovém lomu ve Svobodných Heřmanicích. Při svých ponorech mohl obdivovat historické důlní vozíky, které se od zatopení lomu ve větším počtu nacházely na jižním konci zatopeného Šífráku v hloubce cca 30 m. V průběhu let, již v rámci spolupráce s kurátorem Muzea břidlice v Budišově nad Budišovkou Lumírem Moučkou, vznikl nápad na záchranu jednoho historického vozíku s cílem předat jej Muzeu břidlice. Utopené vozíky postupně zavalovala břidlice sesouvající se haldy a nejprve bylo nutné provedení vyprošťovacích prací, na nichž postupně více než rok aktéři spolupracovali s potápěči.

V roce 2013 byl tento záměr realizován. Z hlubin lomu byl společným úsilím potápěčů SWC Třinec a PČR vyzdvižen jeden důlní vozík. Na záchraně se podíleli potápěči Roman Kudela, David Bajger, Petr Janek, René Tomaszek, Rostislav Honzek a Filip Švajný. Dopravu a zajištění křehkého předmětu provedli dobrovolníci s přispěním Patrika Schramma místostarosty města Budišov nad Budišovkou. Zdlouhavé čištění a odstraňování nánosů řídil Lumír Moučka, ve svém volném čase spolupracovali Karol Šmehil, Zdeněk Macka, Jiří Čuba, Jiří Wlosok a Jiří Doležel. Téměř dva roky trvalo vysoušení vozíku a následná konzervace. V závěru byl v roce 2016 vzácný exponát předán Muzeu břidlice v Budilově nad Budišovkou.

Dlouholetá spolupráce hlavních aktérů na této a dalších aktivitách vedla k budoucímu vzniku spolu Jezerní důl.

Obr.. Vozík umístěný v Muzeu břidlice

Vyzdvižení a restaurování mlátku
Čermná ve Slezsku

V roce 2018 byl z břidlicového podzemního lomu Adama Kunze na katastru Čermná ve Slezsku vyzdvižen historický mlátek, který se nacházel v odlehlé komoře v hloubce cca 45 m. Akci provedl Roman Kudela, restauroval Lumír Moučka.


Obr.: Mlátek po vysušení 

Účast na programu hornického dne 

v Budišově nad Budišovkou

Dne 5. září 2020 proběhl v Budišově nad Budišovkou "Hornický den" jehož hlavním pořadatelem bylo SVČ Budišov nad Budišovkou a Krajina břidlice z.s. Jezerní spolek z.s. k programu přispěl promítáním odpolední smyčky dokumentárních filmů Romana Kudely o potápění v břidlicových dolech a večerním promítáním čtyřech dílů dokumentárního cyklu Lumír Moučky nazvaném Mrtvý kámen.

Vyzdvižení a restaurování dřevěného důlního kolečka
Čermná ve Slezsku

Téměř dvacet let se Roman Kudela a jeho přátelé potápěli v opuštěném zatopeném hlubinném břidlicovém dole v Čermné ve Slezsku. Nikdo si ovšem nevšiml, že mnohokrát pod vodou proplouvali kolem historického dřevěného důlního kolečka. Bylo zasutěno letitými pozůstatky dávné těžby. Tento objev desetiletí čekal na Mirka Klauča , externího člena SWC Třinec, jeskyňáře a fotografa. Po jedné z mnoha průzkumných akcí se zeptal: "Roman viděl si ten fúrik?" Jaké bylo naše překvapení, když jsme na fotce uviděli nádherně zachovalé důlní kolečko.

Kolečko bylo vyzdviženo dne 31. 3. 2018 z břidlicového podzemního lomu Adama Kunze na katastru Čermná ve Slezsku. Skupinu českých a slovenských potápěčů vedl Roman Kudela, podpůrný tým tvořili dobrovolníci jednotlivci a hasiči z SDH Dolní Lomná. Jednalo se o náročnou archeologicko-potápěčskou práci. Kolečko leželo na dně zatopené komory v nejvýše položené 1. etáži. Jeho stáří, už ze samotné pozice nálezu lze odhadovat přibližně na 100 let. Jak složité bylo restaurování lze vyčíst ze slov jednoho z potápěčů: "Kolečko se nám doslova rozpadalo v rukou". Restaurování kolečka provedl Lumír Moučka. Trvalo více než rok, především z důvodu pomalého vysušování, aby dřevo neztratilo objem. Po té bylo dřevo chemicky vyplněno a zpevněno. V závěru se na restaurování podílel kolář Aleš Uherka z Bystré u Poličky. Kolečko nově okoval a doplnil chybějícími dřevěnými částmi. Následoval převoz kolečka na nové místo jeho trvalého bydliště do Muzea břidlice. Při restaurátorských pracích byly zjištěny tyto drobné údaje:

Materiál: konstrukce a bočnice - buk, dno - jehličnaté řezivo. Chybějící části - nožky, část madla. Řezivo bylo řezáno kotoučovými pilami. Z původního kování se uchovala malá část obruče a osa kola.

Obr.: Kolečko v místě nálezu ukryté nánosem pozůstatků dávné těžby

Obr.: Kolečko po vyzdvižení z podzemního jezera

Obr.: Díly kolečka po napuštění plnivem

Obr.: Kolečko po dokončení restaurátorských prací

Dřevěné kolečko aneb zimní břidlicové rozjímání

V sobotu, 14. prosince 2019 v klubu Šatlava v Budišově nad Budišovkou proběhlo setkání při příležitosti předání nového sbírkového předmětu do Muzea břidlice. Na akci, organizované městem, spolky Jezerní důl z.s., Scuba SW club potápěčů Třinec z.s. a Krajina břidlice, z. s. vyslovili aktéři setkání poděkování všem, kteří zdarma a dobrovolně spolupracovali při záchraně tohoto vzácného archeologického předmětu. Členové spolku Jezerní důl z.s. všem zúčastněným předali umělecké upomínkové předměty, které po návrhu Romana Kudely zhotovila regionální umělkyně Romana Ďurišová.

Sloupové vrtací kladivo z Dřevěné štoly

Na podnět Martina Přibila z NTM byla v roce 2019 vyzvednuta vrtací souprava. Náročnou práci za Jezerní spolek organizoval Karel Skopal, spolupracovali Karol Šmehil a Město Budišov nad Budišovkou. Následné vyčištění a konzervaci prováděl Roman Kudela. Předmět je dnes uložen v Muzeu břidlice v Budišově nad Budišovkou a čeká na odbornou kompletaci. Podle znalců se jedná o poměrně unikátní sloupové vrtací kladivo. Zařízení pochází z let cca 1910-1930   

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky